Pospíšil Andrej

Pospíšil Andrej

Presidente de los sindicatos  ( předseda odborového svazu)

Vicepresidente de Marketing del Departamento  (vicepresident marketingového oddělení)